Fastigheten

Genomförda förändringar och renoveringar

  • 1990 renoverades fönster och balkongdörrar genom att man bytte ut ytterbågen mot en aluminiumbåge

  • 1997 utbyttes tappvattenledningar både kallt och varmt. Nya elledningar installerades

  • 2010 relining av spillvattenledningar, nya porttelefoner och lås ytterdörrar

  • 2011 renoverades hissarna

  • 2012 byttes slutligen alla lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar

  • 2014 renoverades en fasad SF65A mot innergården

  • 2015 renoverades takterrassen på Södra Förstadsgatan 65 B-C

  • 2018 genomfördes en större renovering där det byttes tak, tegelfogar, balkongräcken m.m.

Underhållsplan

Ny underhållsplan som uppdateras och gås igenom på årlig basis gjordes 2018.