Kontakter

Kontakt med styrelsen sker endast per email eller skriftligt

Brf Havsuttern
Solters plan 1 E
214 20 Malmö


Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Styrelsen har också ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset samt att lagar och förordningar efterlevs. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har funderingar över dessa regler.

Brandskyddsamordnare

Vår brandskyddsamordnare heter Tom Thunell. Kontakta honom om frågor rörande brandskydd.

Vaktmästare

Vill du göra en felanmälan, kontakta styrelsen via e-mail eller ring vaktmästaren. Beskriv felet så noggrant som möjligt i ditt e-mail.

Telefonnummer till vaktmästaren: 076-5853705.

Ekonomisk förvaltare

Riksbyggen
Servicecenter
Box 540
721 09 Västerås

Tel.nr: 0771-860 860


Frågor gällande avgiftsavier inklusive elkostnad handhas av Riksbyggen, tillika ansökan om andrahandsuthyrningar och kapitaltillskott.
Panter både nya och gamla skall sändas direkt till Riksbyggen.
 

Akuta problem

Föreningen är ansluten till Örestads Bevakning, (vardagar kl. 16.00-08.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar) jourtelefon: 040-93 12 70 vid nödfall. Läs gärna igenom stadgarna för att förstå om det blir du eller föreningen gemensamt som kommer att få betala för larmet.