Välkommen till BRF Havsuttern

BRF Havsuttern består av tre byggnader: Södra Förstadsgatan 65 A, Solters Plan 1 A-E, Södra Förstadsgatan 65 B-C samt Möllevångsgatan 20 A-C. Byggnaderna uppfördes 1938-1939. Arkitekt var Fritz Österlind. Byggmästare var Lars Borgström.

Bostadsrättsföreningen bildades 1941 och består idag av 142 bostadsrättslägenheter, sju bostadsrättslokaler och en uthyrningslokal.

Som forum för våra medlemmar var vi en Facebookgrupp.