Fastigheten

Genomförda förändringar och renoveringar

Underhållsplan

Ny underhållsplan som uppdateras och gås igenom på årlig basis gjordes 2018.