Information

Uppdaterad oktober 2023. 

Trivselreglerna som pdf hittar du här.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattat. Styrelsen har också ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför husen, samt att lagar och förordningar efterlevs. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. 

Om trivselreglerna inte följs, kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du har funderingar angående dessa regler. Skicka mail till styrelsen@brfhavsuttern.se.

Trivselregler

Akuta problem Föreningen är ansluten till Örestads Bevakning, (vardagar kl. 16.00-08.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar) jourtelefon: 040-93 12 70 vid nödfall. Läs gärna igenom stadgarna för att förstå om det blir du eller föreningen gemensamt som kommer att få betala för larmet.

Andrahandsuthyrning Tänk på att du måste ansöka hos styrelsen om du planerar att hyra ut din lägenhet i andra hand. Du får bara hyra ut lägenheten om styrelsen ger sitt samtycke, se stadgarna. Begäran om samtycke skall göras genom inloggning med BankId på riksbyggen.se. Du måste ha namnet på den som ska hyra i andra hand. Ansökan kommer till styrelsen automatiskt och behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen har en restriktiv policy till att bevilja tillstånd för andrahandsuthyrning. Tillstånd skall vara beviljat innan uthyrningen påbörjas. Styrelsen meddelar beslut efter styrelsemöte. Uthyrning beviljas upp till ett år i taget. Tänk på att det är du som lägenhetsägare har det fulla ansvaret att informera din hyresgäst så att denne följer de uppsatta reglerna för vår bostadsrättsförening, t ex trivselreglerna, sopsorteringen, tvättstugorna: bokning av tid, städning, och att det inte uppstår störningar från lägenheten eller trapphus.

Föreningen tar ut en administrativ avgift för andrahandsuthyrning på 10% av prisbasbeloppet per år.  Prisbasbeloppet för 2023  är 52 500 kr vilket innebär 437,50 kr per månad.

Avfallskvarn I Malmö stad kan man koppla sin avfallskvarn till en uppsamlingstank så att det malda avfallet kan samlas in och tas omhand separat. Det är inte tillåtet att koppla avfallskvarnen från köket direkt på avloppsledningen i vår förening.

Autogiro eller e-faktura Med e-faktura slipper du pappersavier. Väljer du att betala med autogiro dras summan automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen varje månad. Både e-faktura och autogiro skaffar du genom din internetbank.

Balkonger Den som vill ha balkonglådor ska placera dessa på balkongens insida. Skakning av mattor, sängkläder mm är inte tillåtet från balkonger eller fönster. Det finns en vädrings/mattställning på gården vid grovsoporna. Nyuppsättning av markiser, parabolantenner mm är förbjuden.
Se till att balkongdörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Se till att ta bort snö från balkongen så fort som möjligt. Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.


Brandsäkerhet Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), skall samtliga trapphus, gemensamma balkonger samt gångar i källare och vindar hållas helt fria.
Det vill säga föremål får absolut inte ställas i dessa utrymmen.
Blommor får inte heller förvaras i fönstren i trapphusen.
Det är förbjudet att förvara brandfarliga produkter i källaren och på vinden. 

Element Tänk på att du själv ansvarar för att det inte uppstår något läckage från elementen. Placera därför inga möbler framför elementen som försvårar upptäckten av eventuella läckage. Samtliga radiatorer är försedda med termostat. Reglera värmen med hjälp av termostaten och inte genom att öppna fönster och dörrar. Gardiner framför termostaten kan störa avkänningen.

Fastighetsskötsel Sedan 1 oktober 2023 sköter Sekant Fastighetsservice våra fastigheter och städning av gemensamma utrymmen. Kontakta dem om du har frågor eller synpunkter. Felanmälan: 040-611 00 84 (Dagtid 7.00 – 16.00), Felanmälan via mail: info@sekant.se eller via hemsidan https://sekant.se/ . Akuta insatser hanteras av Örestads Bevakning 040-931270.

Sekant kan även hjälpa till med bl.a. byte av vitvaror, måleri och tapetsering, byte av vask, toalett etc. Kontakta Sekant för prisuppgift.

Föreningens egendom Vi förutsätter att du är aktsam om och vårdar väl föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt i föreningen. Om skada inträffar kontakta jour enligt anslagstavlan.

Försäkring Du bör själv teckna hemförsäkring som skyddar dig vid stöld, brand och vattenskada eller om du skulle bli skadeståndskyldig m.m. Sedan 2010 har föreningen tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Du behöver alltså inte själv köpa detta tillägg till din hemförsäkring. Försäkringsbrevet hittar du på Mitt Riksbyggen, under "Dokument". Utförlig information om bostadsrättstilläggsförsäkringen hittar du på https://www.ajg.com/se/forsakringar/grupp-och-koncept/riksbyggen/gallagher-rbforsakring-faktabank/ 

Om du råkat ut för en skada som ingår i bostadrättstilläggsförsäkringen,
ring Folksam 08-772 80 20 och uppge vårt organisationsnummer, 746000-4489.


Gemensamma kostnader Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar, meddela vår fastighetsskötare som utför detta, kontakta Sekant för prisuppgift. Kostnader för vatten betalas gemensamt. Vattenkranar, wc etc. får absolut inte lämnas droppande eller rinnande.

Grillplats Det finns en grillplats som du kan boka. Bokningslista för grillplatsen finns i tvättstuga 2 Solters Plan 1 D-E. Alla som använder grillen ska naturligtvis städa, torka av bord och ta bort sopor/aska för allas trivsel.
Grillning är tillåten mellan klockan 12-22. Undvik tändvätska som medför att det luktar fotogen in i lägenheter, läs ordentligt i instruktionen hur du tänder grillkolet. Ingen annan plats för grillning är tillåten. Galler för grillning finns. Det går bra att använda engångsgrillar i grillen. Rengör alltid galler och grill efter användning. I övrigt gäller att det ska vara tyst och lugnt efter kl 22.00 men man kan givetvis sitta kvar längre om man inte stör grannarna. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen.

Grindar och Portar Säkerställ att portar och grindar stängs ordentligt när du går in och ut. Det har förekommit att obehöriga tagit sig in och ägnat sig åt brottslig verksamhet som att stjäla cyklar och elda på innergården. Behandla portar och grindar lika noggrant som din egen ytterdörr.

Grovsopor slängs i soprummet på gården. Grovsoprummet öppnas med vindsnyckeln. Dock får vi absolut inte slänga miljöfarligt avfall till exempel färgrester, oljor eller brandfarliga produkter. Dessa får var och en själv lämna till återvinningsstation eller när Farligt Avfall-bilen hämtar upp på Möllevångstorget. Läs mer: https://www.sysav.se/farligtavfallbilen.
Hushållssopor får inte heller deponeras i soprummet. Större papp- och frigolitförpackningar kan lämnas som grovsopor. Föreningen tar inte hand om byggavfall, utrivna toaletter, handfat etc. Byggavfall ansvarar medlem för och ser till att det blir bortforslat snarast möjligt. Det är absolut förbjudet att ställa grovsopor utanför förrådet. Är det fullt måste du vänta tills det blivit tömt.

Hissar Lasta aldrig hissen tyngre än tillåten vikt (se skylt i hiss). Åk alltid med lasten upp eller ner, skulle hissen stanna utan någon i, är det du som skickat godset som är ansvarig. Om fel uppstår på hissen till följd av felaktigt lastad eller för tung last, är det du som lastat hissen som får stå för utrycknings- och reparationskostnader.

Hänsyn till grannar Alla är skyldiga att rätta sig efter föreningens stadgar och “trivselregler”. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och boende i fastigheten. “Trivselregler” gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare utan även dina gäster. Lagen ser strängt på störningar! Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trappa och andra gemensamhetsutrymmen. Några orsaker som kan störa grannarna är till exempel:

Huvudregeln är naturligtvis att vi måste visa hänsyn mot varandra. Efter kl. 22.00 ska det vara lugnt och senast kl. 23.00 ska var och en kunna gå och lägga sig och sova utan störningar. Ska du ha fest någon gång är det bra att varsko grannarna om man tror att man ska hålla på efter 23.00 Man kan sätta upp en lapp i trapphuset. Men även för en fest finns det naturligtvis gränser. Använd sunt förnuft.

Kabel-TV och bredband Föreningen är ansluten till Tele2 kabel-TV. Bredband aktiveras via Ownit som har fiberkabelanslutning till fastigheten. Se vidare anslag i entrén. Kostnaden för bredband till Ownit ingår i avgiften. (Ca 100 Mbit/sek). Aktivering av bredband via Ownits hemsida: http://www.ownit.se/


Lägenhetsunderhåll Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen och elementen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Namnskylt och porttelefon Namnskylten på dörr, porttelefon respektive postbox hämtas från medlemsregistret. Vid namnbyte, ny delägare, sambo, telefonnummer till porten etc. vänligen kontakta styrelsen för byte av namnskylt/uppdatering av telefonnummer. Maila styrelsen@brfhavsuttern.se om du vill uppdatera dina uppgifter. Andrahandsuthyrning gäller endast "c/o"-adress. Porttelefonerna är öppna mellan klockan 07:00 - 23:00.

Nycklar/Taggar Vid problem med nycklar, kontakta SafeTeam om du behöver en ny nyckel. Adress Fosievägen 4, 040-97 00 35. Om du behöver en ny tagg maila styrelsen.

Organisationsnummer Föreningens organisationsnummer: 746000-4489.

Parkering Föreningen har ingen egen parkering för bilar, motorcyklar eller mopeder. Endast cyklar får parkeras på gården och då i särskilda cykelställ. Under lekplatsen mellan husen finns ett parkeringshus med infart från Möllevångsgatan och en trappa från Solters plan. Parkeringshuset drivs av Aimo Park.

Boendeparkering finns på gatorna runt föreningen. Priset är 25 kr per dag. Bilen får stå max 7 dagar utan att flyttas. Läs mer på Malmö stads hemsida.

Renovering av lägenheten, t.ex. kök / badrum eller säkerhetsdörr. Kontakta alltid styrelsen när du planerar att göra förändringar i lägenheten, t.ex. byta/bygga om kök, badrum. Om du byter eller installerar fläkt ska det vara fläkt med kolfilter. Tvättmaskin får inte installeras i köket då det kräver större avloppsledning samt golvbrunn. Plastunderlägg under diskmaskinen så att man snabbt kan se eventuellt läckage av vatten är obligatoriskt.

Avloppsledningarna som är relinade kräver en speciell handläggning, varför endast rörläggare med god kännedom om relining får utföra ingrepp på avloppsledningarna. Det är bostadsrättshavarens ansvar att kontakta Tubus System, för att ansluta nya installationer mot det befintliga avloppssystemet.
Medlemmar som renoverar sina lägenheter ansvarar själva för att det är rent i trappan under tiden renoveringen pågår. Byggavfall får inte lämnas i förrådet för grovsopor.

Ritningar Ritningar över lägenheter och hus finns att få hos stadsbyggnadskontoret.

Rökning och nedskräpning Det är inte tillåtet att röka i trappuppgångar, vindar och källare. Utöver brandfara handlar det om att visa hänsyn för alla och speciellt för de som är allergiska och inte minst barnen. Aska inte ut genom fönster eller från balkongen. För allas trevnad, kasta inte fimpar, begagnad snus eller tuggummi på vår fina gård. Du ansvarar för att dina gäster inte skräpar ner inom föreningens område och runt fastigheten. Om du får reklam eller annan information som du inte tycker om, sortera detta som tidningar. Släng det inte i trapphuset!

Sophantering Vi har sopsortering på gården. Sopsorteringen får endast ske mellan 9:00 och 21:00 pga att det är störande för alla som bor runt omkring om sortering sker utanför dessa tider. Vi vädjar till alla att ta ansvar för miljön och sortera soporna. Sopsorteringen innebär också sänkta kostnader för föreningen. Föreningen blir debiterad extra avgift för felaktigt avfall. Läs ordentligt på anslagen hur du skall sortera.

Plast: Det är endast förpackningar av plast som skall sorteras. Mindre förpackningar av frigolit sorteras som plastförpackning.

Vitvaror, gamla spisar, diskmaskiner etc. får inte slängas på gården. Medlem ska själva ombesörja bortforsling vid utbyte/renovering.

Julgranar skall klippas ner och förpackas i pappers- eller plastsäck, om inte annat meddelas, innan julgranen deponeras på gården.
Blommor och krukväxter slängs som restavfall.

Sopsortering, länk till Sysav.


Säkerhet och samverkan mellan grannar Kontrollera alltid att portdörren till gatan och dörren till gården går säkert i lås! Lämna aldrig dörrar till entré, källare, vind, cykelgarage eller tvättstugor olåsta. Tänk på inbrottsrisken eller skadegörelse!
Förvara inte brandfarligt material i källare och vindsförråd (det är förbjudet enligt lag). Inga föremål får deponeras i gångarna på vindarna eller i källarna! Då gäller inte föreningens fastighetsförsäkringar. Släpp inte under några omständigheter in någon okänd i porten hur bra anledning denne än säger sig ha. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen. Öppna inte för reklamutdelare, hemtjänst, städfirma, tidningsbud eller besök till grannen. 


De som gärna vill in som inte har här att göra har ofta väldigt bra argument – gå inte på det! Är det någon som vill slinka in när ni själv går in i porten så fråga vem de ska besöka. Det visar att vi känner varandra, är uppmärksamma och att man värnar om sig själv och sina grannar.


Städning För städningens skull ska entréer och trapphusen hållas fria, det är alltså inte tillåtet att ha en matta utanför dörren. Vid synpunkter på städningen - skicka mail till info@sekant.se .

Trädgårdsgrupp Alla är välkomna att hjälpa till med trädgårdsarbete på vår gård. Trädgårdsgruppen annonserar i trappuppgångarna när det blir aktuellt. Om du vill vara med i trädgårdsgruppen, maila styrelsen.


Tvättmaskin hemma Det går bra om den står i ett våtrum.

Tvättstugor Det finns fem tvättstugor som ligger i källarplan. Man får tvätta mellan klockan 8-21 måndag till lördag. Söndagar är tvättiden 12-18. I tvättstuga nr 5 (Södra Förstadsgatan 65 C) är tiden 8-21 alla dagar. Tvätt av mattor är inte tillåtet. Det gäller även badrumsmatta med gummerad baksida. Självklart städar man efter sig:

Man kan bara boka en tid i förväg. Dubbla tider får inte bokas mitt på dagen om inte första eller sista tiden är bokad.

Inget asbest i originalkakelfixet, prov har skickats in för analys.