Köpa eller sälja lägenhet

Nyttiga länkar

Årsredovisning

Underhållsplan

Aktuella renoveringar

Stadgar

Avgifter

Sälja lägenheten

Vid försäljning av lägenhet skall överlåtelseavtal och medlemsansökan sändas till följande adress:

Riksbyggen Servicecenter

Box 540

721 09 Västerås

Styrelsen handlägger överlåtelsen vid nästa styrelsemöte. Meddelande om godkännande av ny medlem ges via e-mail, så glöm inte att ange e-mailadress.

Styrelsen tar inte under några omständigheter beslut om medlemskap mellan styrelsemötena.

Köpa lägenhet

Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor. Det är du som köpare som ansvarar för besiktning av lägenheten.

Överlåtelseavgift debiteras köparen.

Styrelsen kommer att kontakta nyblivna ägare med information om föreningen.

Panter

All panthantering går direkt via Riksbyggen, se till att banken sänder ansökan om pant direkt till Riksbyggen för att undvika försening. Kontakta Riksbyggen för information om avgift vid pantsättning.

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer: 746000-4489

Namnskylt

Se Information.

Nycklar

Vid överlåtelsen skall 3 st nycklar till postboxen och minst 3 nyckeltaggar märkta med 1, 2, respektive 3 överlämnas till köparen. Även nycklar till vind/grovsoprum skall överlämnas. Sitter det hänglås kvar på förråden lämnas även nycklar till dessa lämnas över.

Vanliga frågor

F: Finns det några planerade avgiftshöjningar?

A: Styrelsen går aldrig ut med sådan här information i förväg.

F: Finns det några planerade renoveringar?

A: Pågående förändringar läggs upp på hemsidan och via trapphusinformation. Eventuella framtida renoveringar går styrelsen inte ut med förrän de är beställda och detta görs då via hemsidan och trapphusinformation.

Obs! Det finns ingen "gemensam takterrass" i föreningen.